30 Dec 2011

Hukum Mengotori Masjid adalah Haram


Bagai mana hukum infentaris masjid yang digunakan untuk kepentingan orang-orang muslim, dan siapakah yang wajib melestarikan kebersihan masjid?

Inventaris masjid hanya bisa digunakan untuk kepentingan dan keperluan masjid. tidak boleh
digunakan selain kepentingn masjid, termasuk kepentingan orang islam diluar masjid. Sedangkan yang berkepentingan melestarikan kebersihan dimasjid adalah semua orang Islam, dan tidak boleh bagi kita mengotori Masjid. Oleh karena itu, seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan (Haram) masuk masjid karena di hawatirkan mengotori masjid dengan darahnya.

sumber: buletin Tauiyah Ponpes Sidogiri

No comments:

Post a Comment

Jangan Lupa komentarnya ya...

Baca Juga